با توجه به نوسان قیمت جهت اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید.


قیمت ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد | قیمت روز (اردیبهشت 1402) |اکسیر لوله
نام کالا تاریخ سایز گازی ضخامت گازی وزن گازی مقیاس وزنی گازی قیمت
لوله ۱/۲ اینچ گازی و تست سپاهان ۲.۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۸ ۰.۵ ۲.۳ ۶.۸ سنگین $2,706,422 خرید
لوله ۱/۲ اینچ گازی و تست سپاهان ۲.۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۸ ۰.۵ ۲.۵ ۷.۲ سنگین $2,844,037 خرید
لوله ۳/۴ اینچ گازی و تست سپاهان ۲.۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۸ ۰.۷۵ ۲.۳ ۸.۷ سنگین $3,440,367 خرید
لوله ۳/۴ اینچ گازی و تست سپاهان ۲.۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۰.۷۵ ۲.۵ ۹ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱ اینچ گازی و تست سپاهان ۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۱ ۳ ۱۴ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۲ ۱ اینج گازی و تست سپاهان ۲.۸ میل ۱۴۰۱-۱۱-۰۸ ۱.۱/۲ ۲.۸ ۱۹ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۲ ۱ اینج گازی و تست سپاهان ۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۷ ۱.۱/۲ ۳ ۲۱ سنگین $8,119,266 خرید
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گازی و تست سپاهان ۲.۸ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۱.۱/۴ ۲.۸ ۱۶.۵ سنگین $6,697,248 خرید
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گازی و تست سپاهان ۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۰ ۱.۱/۴ ۳ ۱۸ سنگین $6,972,477 خرید
لوله ۲ اینج گازی و تست سپاهان ۳.۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۲ ۳.۵ ۳۰ سنگین $11,834,862 خرید
لوله ۱/۲ ۲ اینج گازی و تست سپاهان ۲.۸ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۲.۱/۲ ۲.۸ ۳۱ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۲ ۲ اینج گازی و تست سپاهان ۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۲.۱/۲ ۳ ۳۳.۵ سنگین $12,981,651 خرید
لوله ۱/۲ ۲ اینج گازی و تست سپاهان ۳.۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۲.۱/۲ ۳.۵ ۳۸ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۲ ۲ اینج گازی و تست سپاهان ۴ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۰ ۲.۱/۲ ۴ ۴۳ سنگین $17,110,092 خرید
لوله ۳ اینج گازی و تست سپاهان ۲.۸ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۳ ۲.۸ ۳۶ سنگین $14,357,798 خرید
لوله ۳ اینج گازی و تست سپاهان ۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۳ ۳ ۳۹ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۳ اینج گازی و تست سپاهان ۳.۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۰ ۳ ۳.۵ ۴۷ سنگین $18,027,523 خرید
لوله ۳ اینج گازی و تست سپاهان ۴ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۰ ۳ ۴ ۵۰ سنگین $19,724,771 خرید
لوله ۴ اینج گازی و تست سپاهان ۲.۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۸ ۴ ۲.۵ ۴۲ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۴ اینج گازی و تست سپاهان ۲.۸ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۷ ۴ ۲.۸ ۴۶.۵ سنگین $18,532,110 خرید
لوله ۴ اینج گازی و تست سپاهان ۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۴ ۳ ۵۳ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۴ اینج گازی و تست سپاهان ۳.۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۴ ۳.۵ ۵۸ سنگین $22,935,780 خرید
لوله ۴ اینج گازی و تست سپاهان ۴ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۴ ۴ ۶۴ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۴ اینچ گازی و تست سپاهان ۴.۴ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۲ ۴ ۴.۴ ۷۳ سنگین $28,899,083 خرید
لوله ۴ اینچ گازی و تست سپاهان ۵ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ ۴ ۵ ۸۳.۵ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۵ اینج گازی و تست سپاهان ۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۰ ۵ ۳ ۶۲ سنگین $24,311,927 خرید
لوله ۵ اینج گازی و تست سپاهان ۴ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۲ ۵ ۴ ۸۱ سنگین $33,027,523 خرید
لوله ۵ اینج گازی و تست سپاهان ۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۵ ۵ ۱۰۲ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۶ اینج گازی و تست سپاهان ۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۶ ۳ ۷۴ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۶ اینج گازی و تست سپاهان ۴ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۶ ۴ ۹۸ سنگین $38,715,596 خرید
لوله ۶ اینچ گازی و تست سپاهان ۴.۴ میل ۱۴۰۱-۱۱-۱۶ ۶ ۴.۴ ۱۰۷ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۶ اینچ گازی و تست سپاهان ۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۲ ۶ ۵ ۱۲۲ سنگین $48,807,339 خرید
لوله ۶ اینچ گازی و تست سپاهان ۶ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ ۶ ۶ ۱۴۶ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۸ اینچ گازی و تست سپاهان ۴ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۸ ۴ ۱۲۸ سنگین $50,458,716 خرید
لوله ۸ اینج گازی و تست سپاهان ۴.۸ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۰ ۸ ۴.۸ ۱۲۸ سنگین $60,550,459 خرید
لوله ۸ اینچ گازی و تست سپاهان ۶ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۰ ۸ ۶ ۱۹۳ سنگین $76,146,789 خرید
لوله ۸ اینچ گازی و تست سپاهان ۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۸ ۳ ۹۶.۷ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۸ اینچ گازی و تست سپاهان ۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۸ ۵ ۱۶۰ سنگین ۰۰ تماس بگیرید

لوله‌های گازی با هدف انتقال گاز در صنایع مختلف و همچنین در ساخت و سازهای شهری و روستایی استفاده می‌شود. گروه صنعتی سپاهان یکی از تولید کنندگان معروف لوله گازی و تست است که در سال ۱۳۵۲ تأسیس گردیده و به عنوان شرکتی معتبر و خصوصی با استفاده از کادری مجرب و متعهد با چندین دهه تجربه، از تولید کنندگان سرآمد لوله و پروفیل در ایران است. یکی از روش‌های خرید لوله گازی و تست سپاهان به صورت آنلاین و از طریق سایت اکسیر لوله می‌باشد .

کاربرد لوله گازی و تست سپاهان

علاوه بر لوله گازی و تست سپاهان، لوله گازی ساوه و لوله گازی سپنتا از دیگر لوله گازی و تست های موجود در بازار است. لوله‌های نامبرده در صنایع و موارد مختلف قابل استفاده بوده و برای انواع انتقالات گازی مناسب هستند. از کاربرد های دیگر لوله گازی و تست سپاهان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سامانه‌های هیدرولیک و هوای فشرده
  • مجتمع‌های مسکونی
  • انواع سوله‌های صنعتی
  • کارخانه‌های کوچک و بزرگ
  • کارخانه‌های پتروشیمی
  • صنعت گازرسانی و انتقالات مایعات گازی
  • پالایشگاه‌های نفتی
  • نیروگاه‌های تولید الکتریسیته